Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

VIII Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finasowy

Od lewej: John Velissarios – Managing Director, Global Blockchain Technology Lead, Accenture; Clive Ryan – Regional Director DACH, CEE and Benelux, Facebook; Shanker Ramamurthy – General Manager, Strategy & Market Development, IBM; Aleksander Poniewierski – Partner, Global IoT Leader, EY; Sylvain Bouyon – Head of Retail Finance & Fintech Programme, CEPS; Jowita Michalska – President of Digital University Foundation.

 

Pod hasłem otwartej bankowości, cyberbezpieczeństwa i rewolucji technologicznej odbyła się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Finansowego. Tłem dla gospodarczych tematów była obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i wnioski, jakie możemy czerpać z bogatej historii, które przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności gospodarki. Tym samym Sopot w dniach 18–20 czerwca 2018 roku po raz ósmy wpisał się w krajobraz najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora bankowego.

 

Prezesi instytucji finansowych, przedstawiciele globalnych koncernów typu Facebook czy firm doradczych takich jak Accenture, IBM, EY, Deloitte, KPMG, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami prywatnymi i publicznymi, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także eksperci ze świata nauki polemizowali na temat rynku płatności w obliczu czwartej rewolucji technologicznej, czyli internetu, sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych. Do Rady Programowej Kongresu należeli w tym roku m.in. Jan Krzysztof Bielecki – były premier Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Alicki – prezes Zarządu KIR SA, Brunon Bartkiewicz – prezes Zarządu ING Bank Śląski SA, Michał Krupiński – prezes Zarządu Bank Pekao SA.

 

Podsumowanie stulecia

 

Sesję otwierającą Kongres, podobnie jak w zeszłym roku, prowadziła Monika Zamachowska. Podczas debaty otwarcia minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że kluczowym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest utrzymanie wysokiego i trwałego tempa rozwoju gospodarczego, nie zapominając przy tym, żeby z tego rozwoju mogły korzystać wszystkie grupy społeczne. Dalsza część dnia obfitowała w sesje plenarne i debaty podsumowujące ostatnie stulecie. Za najważniejsze sukcesy wskazano: wejście Polski do Unii Europejskiej, przejście banków przez światowy kryzys bez konieczności udzielenia pomocy przez państwo, a także ogólny rozwój przedsiębiorczości. Dzień zakończyła uroczysta kolacja w sopockim Hipodromie.

 

Dane o kliencie to złoto XXI wieku

 

Drugi dzień w dużej mierze był poświęcony tematowi standaryzacji usług oraz przygotowaniu banków i TPP (podmioty trzecie) do wdrożenia rozwiązań związanych z otwartą bankowością i nowymi technologiami. Big data, sztuczna inteligencja, digitalizacja, robotyzacja, blockchain – to zagadnienia, którymi żyją nie tylko start-upy i fintechy, ale także same banki. Innowacje stymulują rozwój sektora finansowego, ale jednocześnie stanowią wyzwanie podczas wdrażania, tak aby nie stały się zagrożeniem dla klientów, instytucji finansowych i całego systemu. Celem jest dostosowanie infrastruktury firm do zmieniających się potrzeb technologicznych, projektowanie nowych produktów w takich sposób, żeby dane klientów były etycznie wykorzystywane. Wszystkie te czynniki wraz ze zmieniającą się demografią stanowią potrzebę przebudowy modeli biznesowych polskich firm, a także stworzenia takich scenariuszy rozwoju współpracy pomiędzy bankami a podmiotami trzecimi, które będą świadczyć o dojrzałości cyfrowej i etycznej.

 

Po raz pierwszy podczas Kongresu został poruszony temat inwestowania w nieruchomości. Począwszy od najbardziej rozwijającego się sektora powierzchni magazynowych, a w szczególności projektów realizowanych w formule BTS tworzących kolejne huby logistyczne, przez dynamiczny rozwój rynku biurowego i rozwijającą się bazę hotelową, aż po komercyjne podejście do inwestycji mieszkaniowych. Zebrani eksperci podkreślali, że każdy z sektorów wymaga profesjonalizmu na etapie finansowania, budowy lub zakupu, zarządzania, utrzymania bądź sprzedaży. Jednym z głównych omawianych tematów był katalog instrumentów finansujących rynek mieszkaniowy w Polsce, składający się w główniej mierze z kredytów hipotecznych, a następnie z programów państwowych (Narodowy Program Mieszkaniowy), inwestorów zagranicznych, listów zastawnych, depozytów, oszczędności emerytalnych w postaci funduszy oraz w przyszłości po wznowionej legislacji z REIT-ów (jako nowej możliwości akumulacji długoterminowej oszczędności Polaków). Wzrost dochodów gospodarstw domowych, niskie stopy procentowe, a także korzystna koniunktura na rynku pracy powodują, że obecny rynek nie jest wstanie zapełnić około dwumilionowej luki mieszkań. Inwestorzy detaliczni, instytucjonalni, podmioty publiczne, a także firmy z innych branż, które zaczynają oferować produkty wcześniej „zarezerwowane” dla deweloperów, szukają nowych możliwości w inwestycjach na sprzedaż i na wynajem.

 

Debata prezesów największych polskich banków odbyła się już po raz czwarty. W tym roku jej celem było wyznaczenie mapy wyzwań stojących przed sektorem bankowym. Według Zbigniewa Jagiełły, prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, sektor bankowy potrzebuje konsolidacji, ponieważ nieunikniony jest drugi skok technologiczny w branży i wymaga on wysokich nakładów inwestycyjnych, a regulacje – odpowiednich funduszy. Natomiast zdaniem Brunona Bartkiewicza, prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego, konsolidacja jest konieczna, ponieważ przy obecnych regulacjach oraz obciążeniach małe i średnie banki nie są w stanie przetrwać na rynku bez pomocy większych instytucji.

 

Dzień drugi zakończył się wspólnym kibicowaniem reprezentacji Polski podczas Piłkarskich Mistrzostw Świata. Jedna z sal konferencyjnych popołudniu zamieniała się w specjalnie przygotowaną Strefę Kibica, gdzie uczestnicy EKF dopingowali „naszym” podczas meczu Polska–Senegal.

 

Rekomendacje VIII Europejskiego Kongresu Finansowego

 

Jak co roku trzeciego dnia Kongresu ogłaszane są rekomendacje, czyli makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. W zakresie najważniejszych działań w polityce gospodarczej w Polsce w perspektywie do 2021 roku wskazywane są na pierwszym miejscu zapewnienie stabilności reguł gry i zwiększenie przewidywalności otoczenia regulacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, aktywizacja zawodowa (m.in. zmiana systemu emerytalnego w Polsce, aktywizacja zawodowa kobiet), reforma systemu podatkowo-składkowego. W kategorii najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie do 2021 roku najprawdopodobniej będziemy musieli się zmierzyć z pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, protekcjonizmem i ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a także barierą podażową na rynku pracy.

 

Ewelina Kroll

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl