Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Ergo Hestia doceniona

 DSC7835

Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii.

 

Jakość i sposób zarządzania przez ERGO Hestię społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), inwestycje i działania na rzecz ochrony środowiska, integracji osób wykluczonych zawodowo czy doskonalenia warunków pracy zostały docenione w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

 

Ranking opublikowany przez „Dziennik Gazetę Prawną” powstał pod merytorycznym patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Autorami zestawienia są prof. Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Bolesław Rok związany z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu ALK i redaktor Jarosław Horodecki. Za weryfikację odpowiedzi odpowiadała firma doradcza Deloitte.

 

Wśród wszystkich wyróżnionych są tylko 2 firmy ubezpieczeniowe, z których najwyżej uplasowała się ERGO Hestia. W branżowym zestawieniu razem z firmami z branży finansowej ubezpieczyciel zajął 8., a w ogólnym rankingu – 13. pozycję, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza awans o 12 miejsc. Za oceną ERGO Hestii stoją konkretne projekty, praktyki biznesowe i polityki składające się na Najwyższy Standard Ochrony, począwszy od obsługi klientów, przez likwidację szkód, po dbałość o komfortowe warunki pracy.

 

„Nasz awans w Rankingu jest efektem wdrażania nowych standardów w obszarze CS” – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii. „Poczynając od raportowania niefinansowego GRI, przez kolejne praktyki w obszarze etyki, różnorodności i praw człowieka, badań zaangażowania interesariuszy oraz rozwinięcia działań w zakresie i na rzecz efektywnego zarządzania wpływem firmy na otoczenie. Najwyższe miejsce wśród wszystkich firm ubezpieczeniowych jest odzwierciedleniem naszego kompleksowego zaangażowania w większość badanych obszarów społecznej odpowiedzialności. To zdecydowanie wyróżnia nas na rynku ubezpieczeniowym. Realizację naszej misji wyrażonej jako Najwyższy Standard Ochrony rozumiemy szeroko, również jako odpowiedzialnie prowadzony biznes. Innowacyjna pomoc poszkodowanym po wypadkach, integracja osób wykluczonych zawodowo, profilaktyka zdrowotna wśród pracowników czy stałe doskonalenie warunków pracy – to tylko niektóre z obszarów, które rozwijamy i będziemy rozwijać w przyszłości” – zapewnia Mario Zamarripa.

 

12

Hestyjna pasieka.

 

sekwencja 1

Rehabilitacja w egzoszkielecie w Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl