Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Koncepcja Portu Centralnego już za rok

Port Gdansk Port Centralny

 

Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk to uczestnicy konsorcjum będącego wykonawcą opracowania wielobranżowej koncepcji zagospodarowania Portu Centralnego. Wygrało ono przetarg, w efekcie którego podpisało umowę z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk. Czy w planach znajdzie się tzw. zalądowienie 500 ha morza? Czy pirsy ułożą się w palmę podobną do tej w Dubaju? Te i wiele innych kwestii, w tym sposób finansowania inwestycji, rozstrzygnie wykonawca. Za niespełna rok poznamy szczegóły tej koncepcji.

 

Port Centralny to flagowa inwestycja w Porcie Gdańsk, która pozwoli polskiej gospodarce morskiej wejść do czołówki portów europejskich i konkurować z portami światowymi. Ekonomia jest bezwzględna: powstają coraz większe jednostki, które jednorazowo przewożą więcej towaru. Musimy mieć atrakcyjną infrastrukturę głębokowodną, dzięki której Port Gdańsk będzie portem pierwszego wyboru dla wielu rynków. Cieszę się, że prace nad realizacją tego projektu nabierają tempa – mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG SA.

 

Koncepcja Portu Centralnego, którą opracuje konsorcjum, ma powstać w ciągu najbliższych 10 miesięcy. Dokument będzie zawierał pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski transport towarów, czy przewozy pasażerskie w skali kraju, kontynentu i całego świata, a także obecnych strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia prognoz zmian w popycie na ten transport w perspektywie do 2050 roku.

 

Port Centralny to inwestycja, na którą należy patrzeć przez pryzmat kolejnych kilkudziesięciu lat. Potrzebna nam szczegółowa wiedza, jak będzie wyglądała światowa gospodarka morska, by uszyć go na miarę, dopasowując funkcje poszczególnych terminali do potrzeb rynku – tłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury. W koncepcji konsorcjum mieści się również przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz powstającej w ramach prowadzonych inwestycji. Pozwoli to na zaplanowanie modernizacji lub stworzenie nowych elementów infrastrukturalnych tak, by przewidywany popyt na transport został zaspokojony.

 

To dla nas bardzo ważna chwila. Jesteśmy dumni, że będziemy mieli znaczący wpływ na powstanie najnowocześniejszej infrastruktury portowej w całym basenie Morza Bałtyckiego. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, jak odpowiedzialne zadanie wzięliśmy na siebie, jednak konsorcjum składa się ze sztabu doświadczonych profesjonalistów, dlatego o efekt końcowy się nie martwimy – mówi Mateusz Samulak, prezes Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, które przewodniczy konsorcjum.

 

Wykonawca przedstawi trzy warianty koncepcji Portu Centralnego. Każdy musi zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także rekomendację. Plany te otrzymały już akceptację rządu.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl